Aktuálne usmernenia

Vláda zrušila povinnosť nosiť respirátory a rúška. Uvoľnenie začne platiť od štvrtka 21. apríla. Respirátory budú povinné len pre návštevy a personál domovov sociálnych služieb, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach a v lekárňach. Respirátory ani rúška už nebudú povinné ani v MHD či na hromadných podujatiach.
Izolácia pozitívne testovaných ľudí sa nemení. Naďalej platí povinná 5-dňová karanténa, ak osoba nemá posledných 24 hodín príznaky. Ak má, o ukončení karantény rozhodne jeho lekár. Po ukončení karantény je osoba povinná nosiť ešte päť dní respirátor.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné cez EduPage vypísať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  • Škola je v prevádzke od 7:15-16:30.
  • Prosíme rešpektovať posledný čas príchodu 8:00, kedy sa škola zamyká.
  • Odporúčame rodičom detí školského klubu plánovať si výber svojich detí na čas hneď po vyučovaní (ak dieťa nemá obed), ďalej o 13:20, 14:00, 15:00, 16:00- 16:30.
  • Pri vstupe osôb do budovy je potrebné vyplniť tlačivo Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Aktuálne platný školský semafor a tlačivá:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

V prípade otázok a nejasností neváhajte kontaktovať riaditeľku školy Luciu Pribullovú (0911 868 922)