Do školy bez aktoviek

20728294_673886806134274_1939180693325742836_n

Prečo naše deti nenosia do školy aktovky?

Našim cieľom je deti efektívne vzdelávať, ale zároveň v nich udržiavať pozitívny vzťah k učeniu a vzdelávaniu. Aktovka s celým svojim podľa denných pravidiel meniacim sa obsahom predstavuje záťaž pre dieťa aj jeho rodičov- zakupovať veci, obmieňať ich, prenášať. Z nášho pohľadu táto záťaž nie je nevyhnutná k efektívnemu učeniu sa žiakov a ich napredovaniu. Ako na to ideme my 🙂?
1. V škole máme uspôsobený dostatok úložného priestoru, aby všetky pomôcky a učebnice mohli ostávať v škole.
2. Pomôcky na vzdelávanie v škole zabezpečuje škola a vedie deti, k tomu, aby sa o ne spoločne starali. Pomôcky na domáce vzdelávanie zas zabezpečuje rodina a stará sa o ne podľa seba.
3. Každé dieťa má v triede („školskej izbičke“) svoj vlastný priečinok, kde si ukladá svoje pracovné veci.
4. Chceme, aby si deti poobede mohli viac užiť čas so svojou rodinou a nechávame im slobodu vzdelávať sa v domácom prostredí spôsobom, ktorý je im blízky. Čím je deťom bližší obsah učenia sa, tým je ich učenie efektívnejšie. Podporujeme preto pravidelné denné domáce čítanie kníh podľa vlastného výberu, písanie čitateľských zápiskov, ktoré sa pre deti stanú krásnou spomienkou.
5. Najpotrebnejšie informácie, ktoré je je potrebné memorovať, sú zapracované do zhrnutí učív, ktoré si žiaci príležitostne prenášajú v A4 karisblokoch.
6. Teší nás, keď si dieťa cestou do školy a zo školy veselo podskakuje. S ťažkou aktovkou na chrbte by mu to išlo ťažšie