Covid – aktuálna situácia

Prosíme o pravidelné vykonávanie samotestov u detí podľa odporúčania ministerstva každý pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy a následné nahlásenie cez aplikáciu EduPage. Minulý týždeň bolo vykonaných a cez EduPage škole nahlásených 90 samotestov. Prosíme testovať 2 krát týždenne (podľa odporúčaní ministerstva v pondelok a štvrtok ráno) a nahlasovať, nakoľko hrozí, že nám bude pozastavené dodávanie ďalších testov.

Prosíme o vypísanie Vyhlásenia o výnimke z karantény pre žiakov cez aplikáciu EduPage cez Žiadosti/Vyhlásenia (údaj, ktorý každý pondelok eviduje ministerstvo).

V pondelok 24. 1. chýbalo v škole 41 detí:

– z toho pozitívnych bolo: 2 deti na 1. stupni a 0 detí na 2. stupni

– z toho úzky kontakt bolo: 29 deti na 1. stupni a 0 detí na 2. stupni

V karanténe alebo PN boli 3 zamestnanci.

(Údaje aktualizujeme každý pondelok.)