Rozvrh, harmonogram dňa

9 roc v bielom6 roc v bielom5 roc v bielom4 roc v bielom3 roc v bielom2 roc v bielom 1 rocOrganizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

Organizácia a zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebieha v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR 320/2008 Z.z.. Rozvrh a organizácia dňa zohľadňujú záujmy detí a flexibilitu ich potrieb. Vyučovanie prebieha okrem prvej 45 minútovej hodiny v dlhších časových (90 minútových) blokoch s dlhšími prestávkami medzi nimi. Dlhšie vzdelávacie bloky umožňujú lepšie rozvinúť jednotlivé vzdelávacie aktivity bez nutnosti ich prerušovania prestávkami, umožňujú plynulé prepájanie predmetov z rovnakých vzdelávacích oblastí ako aj prepájanie predmetov z rôznych oblastí ústrednou tématikou. Časovú úspora vytvára priestor na dlhší, kvalitnejší oddych žiakov, zohľadňujúc ich vlastné predstavy na oddych. Prvú prestávku (10 minútovú) žiaci využívajú na uspokojenie hygienických potrieb. Druhú prestávku (40 minútovú) začínajú desiatou, po ktorej idú vonku. Počas obedňajšej (40 minútovej) žiaci obedujú a následne relaxujú v izbičkách. Deti sú od začiatku vedené k tomu, že aj v rámci vyučovacieho času majú možnosť individuálne si plniť svoje psychohygienické potreby. Môžu samostatne odchádzať na WC, udržiavať pitný režim, uskutočňovať zmeny vo svojich polohách, striedať činnosti, dávať si pri práci krátke prestávky atď., pričom dodržiavajú zásadu, že svojou činnosťou sú ohľaduplní k ostatným a nerušia ich pri práci.

Časový harmonogram vyučovacieho dňa:

7:00 – 7:50

príchod do školy

7:50 – 8:05

privítanie, spoločné raňajky

8:05 – 8:50

1. hodina

8:50 – 9:00

1. prestávka (10 min.)

9:00 – 10:30

1. blok

10:30 – 11:10

2. prestávka s pobytom vonku (40 min.)

11:10 – 12:40

2. blok

12:40 – 13:20

3. obedňajšia prestávka (40 min.)

13:20

začiatok 3. bloku

10:30 – 17:00

činnosť SŠKD