Knižnica

Pozývame všetky deti na požiačanie kníh z našej školskej knižnice 🙂

Časy na výmenu kníh, kedy nájdete našu „pani knihovníčku“ Julku S.:

pondelok: 7:25 – 7:45

štvrtok: 12:40 – 13:00

Dieťa si môže požičať jednu knihu v slovenskom jazyku a jednu knihu v anglickom jazyku.

Deti prenášajú knihy v látkových alebo plastových vrecúškach.

Požičiavanie a vrátenie kníh eviduje Julka S. alebo iný dospelý zo školy po dohode s ňou.