Kontá edupage a office

Návod na prihlásenie do konta v edupage

Navštívte stránku www.veselaskola.edupage.org

V pravej časti nájdete možnosť prihlásiť sa – použite prihlasovacie údaje – meno a heslo, ktoré dieťa 2. stupňa dostalo na papieriku pre seba aj pre rodiča.

Upozornenie:

Rodič využíva rodičovské konto, ktoré má za úlohu zabezpečiť komunikáciu učiteľa s rodičom (napr. upozornenie na problém, vyzvanie na spoluprácu, hodnotenie žiaka, informácie o zmenách vo vyučovaní….).

Žiakov 2. stupňa vedieme k samostatnému používaniu ich žiackeho konta v edupage!!! To slúži na komunikáciu žiaka s učiteľom (napr. zadanie domácej úlohy, upozornenie na písomku…).

Návod na prihlásenie do konta OFFICE (zatiaľ pre žiakov 2. stupňa)

Žiaci dostali možnosť bezplatne využívať balík Office 365 Education, ktorý obsahuje programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams a ďalšie výučbové nástroje. Uvedené programy môžu využívať nielen v škole, ale aj doma.

Navštívte stránku www.office.com

Použite prihlasovacie údaje – meno a heslo, ktoré dieťa dostalo na papieriku.

Používať konto a jeho nástroje sa budú žiaci učiť aj na hodinách informatiky.