Občianske združenie Veselá škola

Milí rodičia veselých školákov.
Radi by sme vám predstavili občianske združenie VESELÁ ŠKOLA o.z.
Občianske združenie vzniklo pri súkromnej základnej škole VESELÁ ŠKOLA, ktorú navštevujú vaše deti.
OZ vzniklo v roku 2018.
Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým podporovať výchovno-vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity žiakov, rodičov a zamestnancov Veselej školy.
Okrem toho má samozrejme občianske združenie podľa svojich stanov aj ďalšie ciele ako sú: podpora odborného rastu učiteľov Veselej školy, zahraničné kontakty, reprezentácia školy v SR aj v zahraničí, pomoc pedagógom rozvíjať výchovno-vzdelávacie postupy aj mimoškolské aktivity. V neposlednom rade má občianske združenie podporovať aktívnu spoluprácu rodičov, pedagógov.

Občianske združenie Veselá škola je dobrovoľné združenie určené najmä rodičom žiakov Veselej školy. Boli by se radi ak by v občianskom združení mala svoje zastúpenie každá trieda Veselej školy, pretože okrem celoškolských aktivít radi podporíme aj aktivity každej triedy s ohľadom na jej individuálne potreby.

Doteraz združenie v spolupráci so školou pomohlo predovšetkým s materiálnym zabezpečením a „dofinancovaním“ aktuálnych potrieb školy. Škole sme zakúpili napríklad interaktívnu tabuľu či vonkajšie sedenie. V najbližšom období by sme sa radi viac zamerali na organizáciu rôznych podujatí, chceli by sme sa zapojiť do niekoľkých zaujímavých projektov. Naša činnosť je v súlade s cieľmi Veselej školy, s ktorou aktívne spolupracujeme tak, aby sme spoločne mohli jej žiakom dopriať nad-štandardné nielen materiálne zabezpečenie, ale aj nadštandardné výchovno-vzdelávacie procesy a mimoškolské aktivity.

dve percenta OZDoteraz bolo OZ financované prostredníctvom 2% z daní. Boli by sme vám vďační ak by ste na OZ mysleli v čase podávania daňových priznaní a poukázali nám vaše 2% pretože sa cez naše OZ môžu tieto financie dostať späť k vašim deťom.

Nezabudnite na nás tiež pri vašich online nákupoch a poukážte nám % zo svojho online nákupu cez dobromat.sk u viac ako 1400 online shopov. Je to jednoduché a nestojí vás to ani cent navyše.
Aj v oblasti financovania plánujeme v najbližšom období rozšíriť naše zdroje. Preto ak viete o nejakom zaujímavom projekte, o grante alebo fonde, z ktorého by sme mohli čerpať finančnú či inú podporu… neváhajte nás o tom informovať!
Všetky vaše nápady, podnety a otázky pokojne píšte na ozveselaskola@gmail.com

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť aktívnu komunitu rodičov, ktorí budú pre svoje deti
príkladom spolupráce, aktivity, kreativity a nadšenia.

ČLENSTVO:
Si rodič veseloškoláka a zároveň nadšenec? Máš dobré komunikačné schopnosti, si dobrý tímový hráč a rád tvoríš? Máš dobré nápady a chuť spolupracovať? Máš dobré organizačné schopnosti? Máš skúsenosti s členstvom v OZ alebo s písaním projektov či s čerpaním rôznych fondov a grantov?
PRÍĎ MEDZI NÁS A VYTVORÍME NIEČO KRÁSNE… PRE NAŠE DETI… PRE NAŠU ŠKOLU… SPOLU.
PRIHLÁŠKA:

OZ Veselá škola prihláška