Obedy

Obedy pre školu zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň n.o.
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov

Kontakt:   051 77 111 01

Úhradu stravného môžete realizovať:

a) trvalým príkazom
b) jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking, etc.)

Prihlásením sa a vypísaním Zápisného lístka obdržíte Pokyny na stravovanie a variabilný symbol potrebný k realizácii platby a Vaše prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.stravnici.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený jedálny lístok najneskôr vo štvrtok týždeň vopred s možnosťou výberu z dvoch jedál. Do systému www.stravnici.sk preniknete prihlasovacím menom a heslom z Pokynov na stravovanie.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla z č. 1 na jedlo č. 2, môžete uskutočniť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.

Stravníci používajú čipy, ktoré máme uložené v izbičkách v škole. Deti ich domov nenosia. Ich priložením k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajovom okienku, systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla.
V prvý deň neprítomnosti dieťaťa môže rodič prebrať obed do obedára v čase medzi 12.25 -14:00. Rodič nemusí mať pri výbere obeda čip. Kuchári majú na daný deň menný zoznam a rodičovi vydajú obed po uvedení mena a priezviska. Rodič prechádza do jedálne cez základnú školu v čase výdaja obedov (s rúškom).

Číslo účtu (ČSOB) školskej jedálne Volgogradská 3:     SK 28 7500 0000 0040 0138 6409

variabilný symbol: z pokynov na stravovanie

konštantný symbol: 308

špecifický symbol: 202009 (mesiac a rok predplatného na stravu v tvare RRRRMM )

Realizovanie prvej platby sa bude konať až po obdržaní variabilného symbola, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách. Na ďalšie mesiace už platí, že platba za stravné v danom mesiaci musí byť uhradená k 20. dňu predchádzajúceho mesiaca !

Stravníci musia mať uhradený jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 20 eur pred nástupom na stravovanie. V septembri 2020 sa teda platí 20 eur jednorázový príspevok + platba za september (počet dní krát 12 centov/1. stupeň alebo počet dní krát 20 centov/2. stupeň) a tiež aj platba za október.

UPOZORNENIE !
Stravu je možné odhlásiť pracovný
deň vopred do 12. 00 hod ( napr. odhlásenie z pondelka potrebné realizovať už piatok do 12:00).

Každú zmenu stravy pri prihlasovaní a odhlasovaní si stravník vykonáva sám on-line cez internet.

Špeciálna strava: jedáleň vie zabezpečiť bezlepkovú diétu, keď pominú covid opatrenia (vozí ju zo ZŠ Mirka Nešpora, momentálne je to pre COVID stopnuté). Bezlaktózovú diétu jedáleň nezabezpečuje.