Obedy

Obedy pre školu zabezpečuje:

Súkromná školská jedáleň n.o.
prevádzka Volgogradská 3
080 01 Prešov

Kontakt:  

051 77 111 01

ssjpo@ssjpo.sk

Platbu za obedy je potrebné uskutočniť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca (za september sa platí do 20. augusta atď).

Cena obedov:

1. stupeň – 1,50 €/obed, platí sa za 20 obedov suma 30,00 €

(v septembri sa platí vrátane 2 € eurového registračného ročného poplatku, takže 30,00 €)

2.stupeň – 1,60 €/obed platí sa za 20 obedov suma 32 €

(v septembri sa platí vrátane 2 € eurového registračného ročného poplatku, takže 30,00 €)

zamestnanec – 1,35 €/obed

Úhradu stravného môžete realizovať:

a) trvalým príkazom
b) jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking, etc.)

Noví stravníci (prváci, noví žiaci) sa prihlasujú vypísaním tlačiva „Zápisný lístok stravníka“ (otvoríte postavením kurzora na „Zápisný lístok stravníka“). Vypísané tlačivo odovzdajú prvé školské dni, čím skôr, pani Andrašikovej alebo triednej učiteľke. Následne noví stravníci obdržia Pokyny na stravovanie, variabilný symbol potrebný k realizácii platby a prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.stravnici.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený jedálny lístok najneskôr vo štvrtok týždeň vopred s možnosťou výberu z dvoch jedál. Do systému www.stravnici.sk preniknete prihlasovacím menom a heslom z Pokynov na stravovanie.

Zmeny, ako odhlásenie sa zo stravy alebo zmenu výberu jedla, môžete uskutočniť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.

Stravníci používajú čipy, ktoré máme uložené v škole. Deti ich domov nenosia. Ich priložením k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajovom okienku, systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla.
V prvý deň neprítomnosti dieťaťa môže rodič prebrať obed do obedára v čase medzi 12.00 -13:30. Kuchári majú na daný deň menný zoznam a rodičovi vydajú obed po uvedení mena a priezviska (bez čipu). Rodič prechádza do jedálne cez základnú školu.

Číslo účtu (ČSOB) školskej jedálne Volgogradská 3:     SK 28 7500 0000 0040 0138 6409

variabilný symbol: z pokynov na stravovanie

konštantný symbol: 308

špecifický symbol: 202009 (mesiac a rok predplatného na stravu v tvare RRRRMM )

Realizovanie prvej platby sa bude konať až po obdržaní variabilného symbola, ktorý je potrebné uvádzať pri platbách.

UPOZORNENIE !
Stravu je možné odhlásiť pracovný
deň vopred do 12. 00 hod (napr. odhlásenie z pondelka potrebné realizovať už piatok do 12:00).

Plošné poskytovanie dotácií na stravu /tzv. stravovanie detí  v ZŠ zadarmo/ sa skončilo. Základná škola však zaradí do zoznamu na stravovanie zdarma tieto skupiny detí:

1. Dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

2. Dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem  je najviac vo výške sumy životného minima.

3. Ani jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa nepoberá daňový bonus, ktorý je 39,47 € mesačne od 1.7.2021.

V prípade, že sa nachádzate v niektorej z týchto skupín, prosíme bezodkladne kontaktujte pani Andrašikovú na ekonomicke@veselaskola.sk