Priestory školy

 

 

Škola sídli v budove Obchodnej akadémie na ulici Volgogradskej 3. Je situovaná v blízkosti centra mesta a v prírodnej lokalite Sídliska 3 v blízkosti rieky Torysa. Prostredie umožňuje pobyt detí na oplotenej školskej záhrade, prechádzky pozdĺž brehu rieky. Parkovisko hneď vedľa školy poskytuje možnosť ľahko zaparkovať pri privážaní a odvážaní detí. Ku škole vedie aj cyklistický chodník. Umiestnenie školy je priaznivé aj pre cyklistov.

Škola v prenajatých priestoroch využíva školské triedy a miestnosti pre dospelých  situované južne a západne, samostatné sociálne zariadenia, vonkajšie telovýchovné plochy a telocvičňu. Pri vstupe do budovy škola využíva samostatný bočný vchod. Všetky aktivity žiakov sú koordinované tak, aby nedochádzalo ku stretávaniu žiakov SZŠ a študentov SOŠ. Stravovanie žiakov prebieha v jedálni tiež v tej istej budove v čase vyhradenom len pre našich žiakov.

Interiér je zariadený s prihliadaním na potreby detí. Umožňuje variabilitu pohybu a činností detí. Našou snahou je čím viac sa priblížiť dojmu príjemných detských izbičiek.

Súčasťou školy je Súkromný školský klub detí (ŠKD), ktorý svoju činnosť vykonáva v popoludňajšom čase.

Škola je žiakom sprístupnená v čase od 7:00 do 17:00.