Program ALF

Interaktívny Program Alf slúži na precvičovanie učiva. Učitelia v tomto programe žiakom zadávajú úlohy, cvičenia a testy.

Postup prihlásenia pre žiaka:

  1. Klikni na tento odkaz: https://programalf.com/olt/www/sk/student/login
  2. Zadaj kód školy.
  3. Zadaj svoje meno v tvare meno.priezvisko (s diakritikou, vrátane stredného mena)
  4. Po prihlásení sa ti zobrazia úlohy, cvičenia, testy, ktoré prideľujú učitelia daných predmetov.

V prípade ťažkostí kontaktujte Petra Krajcera cez edupage, prípadne triednu učiteľku.