Rada školy

Na škole pôsobí Rada školy. 

zástupcovia rodičov:

JUDr. Katarína Andráš Lešková- predsedkyňa rady školy

Ing. Anna Oršuľáková 

Doc. Mgr. Soňa Šnircová PhD.

zástupcovia zamestnancov:

Mgr. Júlia Chovancová

Mgr. Helena Novotná 

zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Jana Kapová PhD.

Rastislav Pribulla

Plánované stretnutia rady školy: 14. októbra 2019, 24. marca 2020 (zrušené pre COVID), 22. júna 2020