Rada školy

Na škole pôsobí Rada školy. 

zástupcovia rodičov:

Vladimír Krajňák

Mgr. Marek Malý

Dagmar Lukáčová

zástupcovia zamestnancov:

Mgr. Jozef Čech

Mgr. Helena Novotná 

zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Jana Kapová PhD.

Rastislav Pribulla