Riaditeľské voľno

Riaditeľ Súkromnej základnej školy, Volgogradská 3, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. § 150 ods. 5, udeľuje žiakom 1. až 7. ročníka riaditeľské voľno dňa 14.9. 2021 (utorok).