Rúška v škole

Od 4. 4. je v platnosti nová vyhláška ÚVZ SR (250), ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (to znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede).

2. Nosenie rúšok je naďalej povinné v interiéri školy mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

V prípade otázok prosíme kontaktovať riaditeľa školy