Samotesty

Prosíme rodičov, aby testovali deti prebratými samotestami 1-2 krát týždenne a následne vyplnili na EduPage Čestné vyhlásenie- samoodber. Je možné sa tam dostať cez okienko Žiadosti/Vyhlásenia. Prosíme, aby si rodičia príšli vybrať ďalších 5 kusov samotestov v stredu 6.10. 2021 v čase od 7:15 do 16:30 u pani Andrašikovej 0903 558 868.

Rodičia mali možnosť objednať si pre dieťa 25 ks samotestov. Okresný úrad zatiaľ dodal samotesty v množstve 5 samotestov na dieťa a následne ďalších 5 kusov na dieťa. Pri preberaní sa podpisuje „Odovzdávací  a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a  návod na použitie“, ktorým sa prehlási, že samotesty nebudú použité na  iný účel ako na samotestovanie žiaka.

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a  návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.
Návod na použitie
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf
Sprievodca pre samotestovanie
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf