Školský klub detí

Súkromný školský klub detí je súčasťou Súkromnej základnej školy, Volgogradská 3, prevádzku zabezpečuje v kmeňových triedach a ďalších miestnostiach a priestoroch školy. Na svoju činnosť často využíva školský dvor. Žiaci trávia čas pobytom vonku v prírode v okolí rieky Torysa. Školský klub ponúka deťom zmysluplné využitie voľného času pred po  ukončení vyučovania do 16.30 hod počas pracovných dní. Školský klub poskytuje deťom relaxačné, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíja ich záujmy a nadanie.