Tlačivá

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

1. Zdravotny dotazník dieťa

2. Zápisný lístok stravníka

3. Žiadosť o prijatie do ŠKD

4. Dotazník o odchode dieťaťa z ŠKD

5. Ospravedlnenie neúčasti na vyučovaní

6. Priepustky ŠKD

7. Vyhlásenie (po vyše 3 dňovej absencii dieťaťa)

8. Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- súrodenecká zľava

9. Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD- súrodenecká zľava

10. Žiadosť o zníženie mesačného príspevku- sociálna núdza

11. Žiadosť o zníženie mesačného príspevku SŠKD sociálna núdza