Vyberanie detí zo školy a z ŠKD

Počas mimoriadnych opatrení rodičia do budovy školy nevstupujú. Vyberanie detí zo školy počas vyučovania je prostredníctvom emailového/telefonického kontaktu s triednym učiteľom. Vyberanie detí z ŠKD je za pomoci personálu školy pri vstupe do budovy alebo cez telefónne čísla uvedené na dverách. V prípade, že na škole visí oznam o pobyte detí z daného ročníka na školskom dvore, preberajúca osoba netelefonuje, ale ide si pre dieťa dozadu na školský dvor osobne, aby preberajúceho zazrela vychovávateľka alebo vychovávateľ.

Prosíme kvôli realizácií aktivít ŠKD sústrediť vyberanie dieťaťa na časy hneď po vyučovaní (ak dieťa nemá obed), ďalej o 13:20, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30.