Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Výberové konanie na funkciu riaditeľa je z organizačných dôvodov zrušené. Bude sa konať v priebehu nadchádzajúceho školského roka 2021/22. v priebehu 1. polroka.

Mgr. Lucia Pribullová, zriaďovateľka školy