Vzdelávacie poukazy

Prosíme, vyzdvihnite si vzdelávacie poukazy. Veselá škola vzdelávacie poukazy v školskom roku 2021/22 nebude prijímať.