Zasadnutie rady školy

Dňa 14. 10. 2021 o 16:30 hodine sa v priestoroch školy uskutoční zasadnutie rady školy.