Záujem o štúdium

siska a dievčatá

K informáciám o prestupe do aktuálnych ročníkov kontaktujte 0911 868 922. Pre záujem o vzdelávanie v novom 1. ročníku (aj do ďalších rokov), prosíme zaslať na adresu info@veselaskola.sk údaje: meno dieťaťa, dátum narodenia, adresu, telefonický a e-mailový kontakt na rodiča. So zaslaním údajov dávate súhlas s ich spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Údaje sú evidované do času nástupu do prvého ročníka. Potom sú z databázy záujemcov o štúdium definitívne vymazané.