Záujem o štúdium

V prípade záujmu o štúdium v aktuálnych triedach kontaktujte 0911 868 922. K zaradeniu vášho dieťaťa/detí do zoznamu uchádzačov (na ďalšie roky) prosíme zaslať na adresu info@veselaskola.sk údaje: meno dieťaťa, dátum narodenia, adresu, telefonický a e-mailový kontakt na rodiča. So zaslaním údajov dávate súhlas s ich spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Údaje sú evidované do času nástupu do prvého ročníka. Potom sú z databázy záujemcov o štúdium definitívne vymazané.