Záujem o štúdium

Aktuálne je možný prestup do 3., 5., 6. a 7. ročníka. V prípade záujmu kontaktujte 0911 868 922 . Školné je v 5., 6. a 7. ročníku 60 eur mesačne, v 3. ročníku 85 eur, zahŕňa všetky učebné pomôcky, výtvarné a hygienické pomôcky, ovocno-zeleninové desiaty, angličtinu s native speakrom v rozsahu 2 x 45 minút, vstupné na všetky akcie a výjazdy… (bez akýchkoľvek ďalších poplatkov, rodič dieťaťu do školy zabezpečí len prezúvky a úbor na telesnú výchovu). siska a dievčatá

K zaradeniu vášho dieťaťa/detí do ďalších ročníkov ako náhradníkov alebo na ďalšie roky do 1. ročníkkov, prosíme zaslať na adresu info@veselaskola.sk údaje: meno dieťaťa, dátum narodenia, adresu, telefonický a e-mailový kontakt na rodiča. So zaslaním údajov dávate súhlas s ich spracovaním. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Údaje sú evidované do času nástupu do prvého ročníka. Potom sú z databázy záujemcov o štúdium definitívne vymazané.