Zdravý kolektív=zdravé dieťa :-)

20170829_19125720170829_194034

20170829_193022

Ako budujeme kolektívnu imunitu, fyzickú aj psychickú pohodu v prešovskej Veselej škole 🙂 ?

1. Vedieme deti k dodržiavaniu pitného režimu, pijeme čistú vodu.
2. Zabezpečujeme spoločnú desiatu- výlučne čerstvé ovocie a zelenina.
3. Máme pravidelný režim: raňajky pri spoločnom stole pred vyučovaním, spoločná desiata, obed každý deň vo všetkých ročníkov v rovnakom čase.
4. Sme pravidelne na čerstvom vzduchu, veľa sa hýbeme- počas prvej 40 minútovej prestávky majú deti možnosť aktívneho pohybu na školskom dvore. V exteriéri často prebieha priamo aj vyučovanie. Školský klub detí sa realizuje z veľkej časti na dvore.
5. Pripisujeme veľkú váhu kvalitnému oddychu- 40 minútové prestávky- desiatová, obedňajšia prestávka. Domáce úlohy zadávame týždenne, aby si dieťa doma naplánovalo domáce vzdelávanie so svojou rodinou podľa rodinného harmonogramu, preferencií a individuálnych potrieb. V rámci domácej práce podporujeme deti najmä k čítaniu kníh podľa vlastných preferencií a písaniu (4 písomné práce týždenne).
6. Umožňujeme deťom prirodzené striedanie polôh počas vyučovania.
7. Rúčky si umývame mydlom z dávkovača a utierame papierovými obrúskami.
8. Rodinám odbúravame starosti od zabezpečovania pomôcok, príprav aktoviek, príprav desiat, tradičných domácich úloh…
9. Udržiavame psychickú pohodu vo vzťahoch k deťom aj rodičom, máme radi smiech a dobrú náladu